header banner
Default

Aarhus indgår samarbejde med Airbnb: Vil sammenligne private udlejere med hoteller


For første gang herhjemme indgår en turistorganisation og den førende platform for privat udlejning et samarbejde.

Onlineportalen Airbnb skal fremover ikke være en konkurrent, men en partner for de øvrige parter i VisitAarhus. (Foto: © Grafik: Aslak Elias Kelkka)

Et opsigtsvækkende samarbejde har set dagens lys i Aarhus.

For første gang går en dansk turistorganisation og den førende platform for privat udlejning sammen i et partnerskab.

Turistorganisationen VisitAarhus og onlineportalen Airbnb vil fremadrettet samarbejde om at øge turismen og promovere Aarhus som en attraktiv rejsedestination. Det betyder, at Airbnb bliver en del af VisitAarhus på lige fod med andre partnere - og de betaler dermed også til fælleskabet.

På den måde bliver de samarbejdspartnere frem for konkurrenter, fortæller turistchef i Visit Aarhus Peer H. Kristensen.

- Airbnb kommer til at være en del af VisitAarhus på akkurat samme måde som vores hoteller og andre aktører i Aarhus, siger Peer H. Kristensen.

Der er årligt 1,4 millioner overnatninger i Aarhus, og heraf er 200.000 af dem gennem Airbnb. En gruppe, VisitAarhus håber på at kunne blive klogere på gennem det nye samarbejde.

Omvendt mener turistchefen, at Airbnb også kan nyde godt af VisitAarhus. For Airbnb kommer fremover til også at blive vist på VisitAarhus' hjemmeside og vil indgå i turitsorganisationens salg af Aarhus udadtil.

- Nu kan vi begynde at få mere viden om de gæster, og vi kommer til at kunne hjælpe Airbnb i deres markedsføring af Aarhus som destination med de rigtige billeder og mange af de kommunikationsplatforme, vi har adgang til, siger han.

- Så det kan også være med til at udvikle antallet af gæster, der kommer hertil.

Derudover tilbyder VisitAarhus også at uddanne de 3.500 Airbnb-værter, ligesom de i dag uddanner hotelpersonale og andre aktører.

Airbnbs såkaldte 'head of public policy' for Norden, Pieter Guldemond, at han også håber, at endnu flere vil få øjnene op for Aarhus fremadrettet.

- Vi kan se, at vi har et voksende community her i Aarhus. Byen har en klar ambition om at øge turismen, og vi tror, vi kan være med til at styrke turismen, og at borgerne i Aarhus kan få del i goderne af det, siger han og fortæller, at han håber, at flere byer i fremtiden vil følge trop.

(© Dr Østjylland)

På pressemødet onsdag formiddag er borgmester Jacob Bundsgaard, direktør i VisitAarhus Peer H. Kristensen, Policy Manager i Airbnb Pieter Guldemond og Airbnb-udlejer Else Flytkjær.

Ingen betænkeligheder efter regulering af privat udlejning

VIDEO: Danmark 🇩🇰 Vlog: Overkommelig Airbnb i 5 nætter i København | Dansk Hustur
Shay Isla

Sidste år indgik regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og De Radikale en aftale, der satte loft over, hvor mange dage private må udleje deres boliger gennem Airbnb.

Derfor har Peer H. Kristensen heller ikke nogen betænkeligheder ved samarbejdet, selvom han også samarbejder med hotellerne i Aarhus.

- Blåstemplingen ligger jo ikke i VisitAarhus som sådan men hos staten, der har lavet nogle regler og et regulativ i forhold til Airbnb, og hvor meget de må udleje værelserne, forklarer han.

Ifølge ham bakker hotelejerne i byen også op om samarbejdet, netop på grund af de aftaler, der blev indgået politisk sidste år.

- Der har faktisk været bred opbakning til det, og spørger du hoteldirektørerne i byen, vil de sige, at de er glade for, at de nu er inkluderet i samarbejdet i stedet for at stå uden for det, siger han.

Aarhus-borgmester Jacob Bundsgaard (S) glæder sig også over det nye samarbejde og kalder det for "en god dag for byen", fordi han og VisitAarhus nu får adgang til en ny målgruppe og data om den.

- Det med, at private lejer sig ind hos hinanden, er kommet for at blive, og man skal derfor sørge for at omfavne det og putte det ind i en ramme, og vi har brug for som politikere brug for at have viden, information og føling med området, siger han.

Han frygter ikke, at samarbejdet udvander hotellerne eller udmønter sig i massevis af udlejningslejligheder, så der ikke er plads til byens borgere.

- Det er ikke vores oplevelse, at det er et problem i Aarhus, og vi har et ret stort uudnyttet potentiale for at invitere gæster inden for. Det giver mulighed for dem, der bor her for at møde folk udefra, men også for at skabe masser af jobs inden for vores serviceindustrien, siger han.

Her er reglerne for Airbnb-udlejning

VIDEO: Dette lærte jeg av syv år med AirBnB-utleie for andre!
Anders Ødegård

  • Man må leje sin bolig ud 70 dage om året via Airbnb. Kommuner kan dog give dispensation til, at man må udleje i 100 dage om året.

  • Værelser ser dog i følge Skatteministeriet ud til at blive undtaget denne regel, sådan så værelser kan lejes ud uden begrænsninger.

  • Man må tjene op til 28.000 kroner skattefrit om året

  • Airbnb har ingået en aftale med Skat, så de giver Skat oplysninger om udlejerne

Sources


Article information

Author: Joseph Hernandez

Last Updated: 1704653882

Views: 1746

Rating: 4.6 / 5 (49 voted)

Reviews: 97% of readers found this page helpful

Author information

Name: Joseph Hernandez

Birthday: 1930-03-23

Address: 379 Bradford Square, Chapmanside, VT 73831

Phone: +4281727630211622

Job: Article Writer

Hobby: Beekeeping, Table Tennis, Painting, Sculpting, Cycling, Survival Skills, Badminton

Introduction: My name is Joseph Hernandez, I am a fearless, lively, Gifted, receptive, spirited, unswerving, exquisite person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.