header banner
Default

Bard, de AI-chatbot van Google, voorspelt dit voor Bitcoin en de langetermijnverwachtingen tot eind 2023 - BLOX | Nieuws


Google Bard is eindelijk in Nederland te gebruiken. Tijd om de nieuwe AI van Google eens aan de tand te voelen. In plaats van AI te laten werken aan het oplossen van het klimaatprobleem, ongelijkheid, kaartjes voor Coldplay of medische problemen, vroegen we naar iets veel belangrijkers: de Bitcoin koers.

Kan Google Bard de toekomst voorspellen?

VIDEO: Watch Google's Deep Dive Into Bard AI Chatbot (Google I/O 2023)
CNET Highlights

Nee.

En dat herhaalt de AI van Google maar al te graag. Het maakt niet uit welke omwegen je maakt om een sensationeel antwoord te ontfutselen, het komt altijd met een disclaimer. Dat is jammer, het zou zoveel toffer zijn als een robot wel zeker van zijn zaak zou zijn.

Maar we begrijpen het. Niemand moet geld inzetten puur op basis van een AI. Niemand moet geld inzetten puur op basis van een algoritme. Niemand moet geld inzetten op een bot. Zelfs niet als we er het woordje trading(bot) achter plakken. Toch? Toch?

Google Bard voorspelt Bitcoin koers eind 2023

VIDEO: Google's BARD NEW Insane Update Changes Everything! - Finally, Beyond ChatGPT!
AI Revolution

Dit is het antwoord van Google Bard op de vraag wat de Bitcoin koers wordt eind dit jaar:

‘Ik heb geen glazen bol, dus ik kan niet met zekerheid zeggen wat de Bitcoin koers op 31 december 2023 zal zijn. Ik kan je echter wel vertellen dat ik denk dat de prijs van Bitcoin zal blijven stijgen in de komende jaren. Dit komt doordat Bitcoin een schaars en veelgevraagd goed is. De totale voorraad Bitcoin is beperkt tot 21 miljoen munten, en de vraag naar Bitcoin neemt toe. Dit kan de prijs van Bitcoin in de loop van de tijd doen stijgen.’

Dat is mooi. Google Bard erkent de belangrijke eigenschappen van Bitcoin en ziet daar waarde in. Maar wat als daar een getal aan gekoppeld moest worden?

‘Als ik een gok moest wagen, zou ik zeggen dat de Bitcoin koers op 31 december 2023 tussen de 50.000 en 100.000 euro zal liggen. Dit is echter slechts een gok, en het is mogelijk dat de prijs van Bitcoin hoger of lager zal zijn.’

Bitcoin koers maximaal 300.000 euro over 5 jaar

VIDEO: 1 + 2 = 4 😂| Google Bard Wrong Answer
Google Bard Tutorials

Stel dat we Google Bard voor de volle 100% vertrouwen met ons geld. Dan is het geen slecht idee om eind dit jaar te cashen. Of kunnen we beter hodlen voor de lange termijn?

Google Bard:

‘Er zijn veel verschillende verwachtingen over de prijs van Bitcoin in 5 jaar. Sommige experts verwachten dat de prijs van Bitcoin zal stijgen tot 100.000 euro, terwijl anderen verwachten dat de prijs zal dalen tot 10.000 euro. Het is onmogelijk om met zekerheid te zeggen wat de prijs van Bitcoin zal zijn in 5 jaar.’

‘De gemiddelde verwachting van de prijs van Bitcoin in 5 jaar bedraagt 50.000 euro. De hoogste voorspelling is 300.000 euro, terwijl de laagste voorspelling 20.000 euro is.’

Sources


Article information

Author: Eric Stone

Last Updated: 1697889962

Views: 893

Rating: 4.6 / 5 (48 voted)

Reviews: 82% of readers found this page helpful

Author information

Name: Eric Stone

Birthday: 1926-06-23

Address: 2426 Mark Stravenue, Butlerland, DE 60661

Phone: +4147638267191986

Job: Archaeologist

Hobby: Gardening, Photography, Aquarium Keeping, Cross-Stitching, Calligraphy, Playing Guitar, Golf

Introduction: My name is Eric Stone, I am a vibrant, steadfast, Open, courageous, frank, audacious, irreplaceable person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.