header banner
Default

De dalende koers van Bitcoin heeft de winstgevendheid van de mining verminderd, volgens BLOX | Nieuws


Er heerst een groot probleem voor miners. Het delven van bitcoin is namelijk niet langer winstgevend, zo blijkt uit gegevens van het cryptocurrency-analyseplatform CryptoRank. Deze gegevens werden op 17 juni gepubliceerd.

Door de daling is het niet meer rendabel

VIDEO: Is Crypto Mining Even Worth It in 2023?
Faares Q

Het probleem is ontstaan door de flinke dalingen in de markt. De prijs van bitcoin is zo hard gezakt, dat de kosten van de stroominput niet meer opgewassen zijn tegen de opbrengsten van het minen van bitcoin. CryptoRank zei hierover het volgende:

“Als gevolg van een aanzienlijke daling van de BTC-prijs in de afgelopen maanden is het minen minder winstgevend geworden. Voor sommige bitcoin miners is het op dit moment misschien zelfs niet rendabel.” Maar hoe kan het dan dat bitcoin eerst wel winstgevend was rond deze prijs?

Bron: CryptoRank.io

Dat komt omdat er elke vier jaar een halvering van deze blockreward plaatsvindt. Op dit moment is deze beloning 6.25BTC per blok en dit zal met de volgende halving dalen tot 3.125BTC per blok. Dit gebeurt ongeveer elke vier jaar. De laatste vond plaats in mei van 2020.

De beloning hiervoor was twee jaar geleden dus nog 12.5BTC per blok. Dit is een prijs waarbij minen wel rendabel zou zijn.

Komt dit dan nog wel goed?

VIDEO: Bitcoin Mining Profit After 60 Days 💰
Financial Wolf

Het lijkt onlogisch om op dit moment door te gaan met minen, maar dat is niet helemaal waar. Een reden waarom miners op dit moment nog zullen minen, is omdat de reward voor sommigen nog steeds goedkoper is dan de energiekosten. De grafiek in dit artikel laat natuurlijk een gemiddelde zien.

Een andere reden kan zijn dat miners de warmte van hun mining-apparatuur gebruiken om hun huis te verwarmen, of om de restenergie voor iets anders te gebruiken. In dat geval zou het minen niet rendabel zijn in prijs, maar uiteindelijk levert het wel warmte op.

Sources


Article information

Author: Brendan Wyatt

Last Updated: 1700221804

Views: 1254

Rating: 4.9 / 5 (38 voted)

Reviews: 99% of readers found this page helpful

Author information

Name: Brendan Wyatt

Birthday: 1924-12-15

Address: 146 Smith River, North Sydneymouth, DE 65029

Phone: +4876390464350312

Job: Drone Pilot

Hobby: Card Games, Traveling, Astronomy, Beer Brewing, Raspberry Pi, Yoga, Chess

Introduction: My name is Brendan Wyatt, I am a esteemed, apt, dear, welcoming, enterprising, receptive, Adventurous person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.