header banner
Default

Kaldıraçlı işlem nedir? Nasıl yapılır? Haram mı?


Kaldıraçlı işlem kavramına yatırım yapan ya da yatırımla ilgilenen kişi ve kurumlar mutlaka rastlamıştır. Hatta firmaların kazanç miktarları, kar oranları, zarar oranları ve borç oranları periyodik takvimler çerçevesinde incelenmektedir. Bu incelemelerde de kaldıraçlı işleme yer verilmektedir.

Kaldıraçlı İşlem Nedir?

Yatırım potansiyelinin getirisini arttırmak esas amaçtır. Bu amaca ulaşmak için borç para kullanımına başvurulduğu yatırım stratejisine kaldıraçlı işlem denmektedir. Görüldüğü gibi kaldıraçlı işlem yapan firmalar yatırımdan kar elde edebilmek veya yatırım yapabilmek için borç para edinirler.

Firma varlıklarını finanse etmek zorunda kalmaktadır. Bunun için de borç miktarı kullanır. Kısaca kaldıraç alım satım yapmak amacıyla az miktarda para yatırarak krediyle işlem yapmaya devam etmektir.

Kaldıraçlı İşlem Nasıl Yapılır?

Öncelikle şu bilinmelidir ki kaldıraçlı işlemlerde paranın büyüklüğü kaldıraç oranında artar ve işlem hacmi de buna bağlı olarak aynı oranda genişler.

Kaldıraçlı işlem firmalar tarafından popüler ve cezbedici görülmektedir. Fakat kaldıraçlı işlem yapmak profesyonellik de gerektirmektedir. Bu yüzden de kaldıraçlı işlem profesyonel yatırımcılar tarafından tercih edilmektedir.

Piyasadaki mevcut yüksek işlem hacmi sayesinde dünyada 100 katına kadar işlem yapılır ve yüksek kar elde edilir. Türkiye ülkesinde bu oran 10 katına kadardır.

Kaldıraçlı işlemlerin dikkatlice yapılmasının nedeni alım satımlar doğru yapıldığında kar verirken yüksek kazanç hırsı nedeniyle hata yapıldığında da büyük oranda zarara uğratabilmesidir. Bu sebepten dolayı kaldıraçlı işlem yapmak için profesyonel uzmanlardan gerektiğinde destek alınmalıdır.

Kaldıraçlı işlemin yapılması bir hesaplama işlemine dayanmaktadır. Bu hesaplamada doğru kaldıraç oranı bulunur. Kaldıraçlı işlem formülleri kullanılarak kaldıraçlı işlem yapılabilmektedir. Bu formülü ise kar zarar hesaplama formülü oluşturmaktadır. O halde kaldıraçlı işlemde kar zarar hesaplama formülü şöyledir:

Hacim: Teminat x Kaldıraç

Kaldıraç Oranı: Pozisyon Büyüklüğü / Teminat Tutarı

Gerekli Marjin: İşlem Yapılacak Miktar x Kaldıraç Oranı

Kar Zarar Miktarı: (Kapanış Fiyatı - Açılış Fiyatı) / Kaldıraç Oranı

Kaldıraçlı alım satım işlemlerinin nasıl yapıldığını ve yukarıdaki formülleri örnekleriyle beraber incelemeniz tavsiye edilmektedir.

Kaldıraçlı İşlem Haram Mı?

Haram ya da helal kavramları din ile ilgilidir. Örneğin bizim ülkemizde sürekli olarak insanların aldıkları faiz oranlarının haram mı helal mi olduğu tartışılmıştır. Kaldıraçlı işlem haram mı sorusunun sorulmasının nedeni de budur.

Bu sorunun cevaplanabilmesi için İslam hukukunun incelenmesi gerekmektedir. İslam hukukuna göre kaldıraçlı döviz ile alım satım yapıldığında caiz olmayan bir davranışı sergilemiş olursunuz. Üstelik İslam hukuku bu durumu hem aracı kurum için hem de yatırımcı için geçerli kılmıştır. Bazı İslam kaynaklarında bu durum netice itibariyle izahları farklı olabilmektedir.

Burada geçen caiz değildir ibaresi ise bizlere kaldıraçlı işlemin İslam hukukuna göre haram olduğunu bildirmektedir.

Sources


Article information

Author: James Andrews

Last Updated: 1699539962

Views: 777

Rating: 3.6 / 5 (59 voted)

Reviews: 86% of readers found this page helpful

Author information

Name: James Andrews

Birthday: 1914-07-14

Address: 36866 Simmons Mall, Davidland, SD 47883

Phone: +4115548980807973

Job: Carpenter

Hobby: Horseback Riding, Amateur Radio, Card Collecting, Camping, Snowboarding, Bird Watching, Puzzle Solving

Introduction: My name is James Andrews, I am a persistent, exquisite, capable, esteemed, honest, steadfast, rich person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.