header banner
Default

Otomobilin Tarihsel Gelişimini 8 Maddede Anlatıyoruz!


Haberler

Otomobil Ne Zaman İcat Edildi? Otomobil Tarihini 8 Maddede Anlatıyoruz!

Lisa Campton

Modern hayatın en kullanışlı araçlarından olan otomobiller oldukça köklü bir tarihe sahip. Çağımızın en çok kullanılan ve fazla işleve sahip olan araçlarından biri olan otomobillerin ayağımızı yerden kesme serüvenini gelin birlikte inceleyelim!

1. Otomobilin fikir babaları...

VIDEO: İlk Otomobil Nasıl İcat Edildi ve Mercedes Nasıl Kuruldu? / Benz, Daimler, Motorwagen
Nasıl Başardılar?

1. Otomobilin fikir babaları...

Otomobille bağdaştırabileceğimiz ilk fikir Roger Bacon tarafından 13. yüzyılda Guillaume Humbert'e yazdığı bir mektupta ortaya çıktı. Hayalgücü yüksek olan Roger Bacon mektubunda at ile çekilmeden, hayal bile edilemeyecek hızda hareket eden bir aracın yapılabileceği iddia etmiş. Söylemden öteye çizimlere geçen ilk kişi ise Avrupa'nın altın çağı olan Rönesans döneminin mühendislerinden Francesco di Giorgio Martini'dir. Çalışmalarında kabaca dört tekerlekli bir araca benzeyen ve 'otomobil' adı ile anılan bir çizimi vardır. Dünyada yaşayan herkesin tanıdığı isimlerden Leonardo da Vinci'yse 15. yüzyılda Codex Atlanticus adlı yapıtında atsız hareket eden bir aracı detaylı bir şekilde resmetti.

Modern çağımızdaki otomobillerden çok farklı olsa da bunu da bir başlangıç olarak sayabiliriz.

2. Oyuncak olarak kullanılan ilk mini otomobil.

VIDEO: OTOMOBİLİN İLKLERİ | İlk Otomobil - İlk Mercedes | Benz Patent Motorwagen 1886
Sekizsilindir

2. Oyuncak olarak kullanılan ilk mini otomobil.

Herkesin beklentisinin aksine ilk otomobil Avrupa'da değil Çin'de yapıldı. Oyuncak olsa da kendi kendine hareket eden ilk araç unvanına sahip olan otomobil 1679 - 1681 yılları arasında Pekin'de, Cizvit misyoner Ferdinand Verbiest tarafından Çin imparatoru için bir oyuncak olarak yapıldı. Küçük buharlı oyuncak küçük bir ocağın üzerinde yer alan buhar kazanı, buharın hareket ettirdiği bir çark ve dişliler ile hareket ettirilen küçük tekerleklerden oluşmaktaydı.

3. Komik görüntüsüyle ilk buharlı otomobil.

VIDEO: GERÇEK FİYATLARLA YIL SONUNUN TÜM İNDİRİMLERİ 2023 0 KM ARAÇ BAYİLERİ VE ARABA SATIŞ FİYATLARI
Canın Penceresi

3. Komik görüntüsüyle ilk buharlı otomobil.

Leonardo’nun eskizlerine kafayı takan bir Fransız, komik görüntüsüyle buharla çalışan dünyadaki ilk arabayı 1769 yılında üretti. Leonardo'yu takıntı haline getiren mühendisimizin ​adıysa Nicholas Cugnot.

Cugnot’un araba tasarımı üç tekerlekliydi. Çok büyük bir buhar kazanından sağlanan güçle çalışan buhar motoruna sahipti. Aracın direksiyonu ve freni yoktu.Bu eksikliklerden dolayı aynı zamanda ilk araba kazası yapan araç unvanına da sahiptir. Allahtan aracın hızı sadece saatte yaklaşık olarak 4.5 kilometreydi.

4. Tartışmalı otomobil!

VIDEO: 140 Yıl Sonra Yeniden Uyanan Devrim : Elektrikli Otomobiller
Nasıl Başardılar?

4. Tartışmalı otomobil!

Cugnot'un aracı Napolyon Bonapart'ında ilgisini çekmez. Direksiyon ve süspansiyon ile ilgili temel sorunlar ve yolların durumu otomobilin bir taşıma aracı olarak kenara itilmesine ve yerini demiryollarına bırakmasına neden olur. Bu olumsuzlukları ilk aşan araç 1873'te Amédée Bollée tarafından piyasaya sunulan ve ilk gerçek otomobil sayılabilecek olan L'Obéissante'tır. Bollée daha sonra 1876'da La Mancelle adını verdiği 2,7 tonluk bu araç tasarladı. Bu araç önceki modelden daha hafif ve rahatlıkla saatte 40 km'nin üzerine çıkabiliyordu. Daha sonra demiryolu aracı sınıfına alınsa da bu hala tartışmalıdır.

Bollée ve oğlu Amédée ayrıca alkol ile çalışan bir motor ile de denemeler yaptı ama ne yazık ki pek beğenilmedi ve içten yanmalı motorların kullanılmasıyla rafa kalktı.

Günümüzde kullanılsa nasıl olurdu acaba?

5. İçten yanmalı motorun otomobillerde kullanılması ilk modern araçların doğuşuna vesile oldu.

VIDEO: Elektrikli Otomobiller Nasıl Çalışır ?
Hasan Yavuz

5. İçten yanmalı motorun otomobillerde kullanılması ilk modern araçların doğuşuna vesile oldu.

Beau de Rochas tarafından bulunan prensibe uygun olarak çalışan ilk motor, 1876'da Deutz şirketi adına Alman mühendis Gottlieb Daimler tarafından geliştirildi. 1883'de René Panhard ve Émile Levassor ilk defa içten yanmalı bir motorlu otomobil yaptı. 1884 Şubat ayında yola çıkan bu otomobil Karl Benz'in otomobilinden önce olmasına karşın doğru düzgün çalışmadı. Karl Bentz'in otomobiliyse 1886'da yola çıkan Benz Patent Motorwagen'dir. Düzgün çalışan otomobili sayesinde Karl Bentz 'otomobilin babası' olarak anılır.

6. İlk otomobil yarışları ve zorluklar...

VIDEO: Bu yıl Türkiye'de en çok satılan 10 Elektrikli Araba ! (2023)
Eray ER

6. İlk otomobil yarışları ve zorluklar...

İçten yanmalı motorlu araçlardan sonra araştırmalar ve teknolojik buluşlar hızla ilerleme kaydetti ama aynı zamanda otomobil kullanıcıları ilk zorluklarla karşılaşmaya başladı. En büyük problem kötü yol şartlarıydı. 19. yüzyılda dört şeritli cillop gibi yollar yoktu elbette bu yüzden de otomobil sahipleri büyük problemler yaşıyordu. Ayrıca araçlar oldukça pahalıydı ve sadece üst sınıf zengin insanlar bunlardan yararlanabiliyordu. Diğer insanlarsa otomobilleri anca yarışlarda izleyebiliyorlardı.

1894'te organize edilen Paris-Rouen tarihin ilk otomobil yarışıdır.

7. Henry Ford'un önceliğiyle seri üretim başladı.

VIDEO: 2. el araba alacaklara 5 sağlam öneri
Otomobilin Mesut Abisi

7. Henry Ford'un önceliğiyle seri üretim başladı.

1896 yılında otomobil tarihinin öncülerinden olan Henry Ford, henüz 36 yaşındayken gelecekte Dünya'nın en fazla satacak seri üretim otomobilin prototipi niteliğinde bir araç yaptı. Bu araca da dört tekerlekli bisiklet manasına gelen Quadricycle adını verdi

1900’lerde ise Henry Ford, “Herkes araba alabilse ne çok satış yapardık!” diye düşündü. Ford, toplumda sayıca üstün olan işçi sınıfının arabaya satın alabilecek hale gelmesini sağlamanın önemini kavrayan bir vizyonerdi. İşçi sınıfına bazı sosyal haklar ve ücretlerde iyileştirme yaptı. Ardından seri üretim için bant tasarladı. Böylece birim zamanda çok daha fazla sayıda otomobil üretiyorlardı. Bu da ciddi bir maliyet avantajı sağladı.

8. Otomobillerin altın çağı 20. yüzyıl ile başladı.

VIDEO: Toyota'dan Otomotiv Sektöründe Bir Devrim! Yeni Motor Teknolojisi Elektrikli Araçlara Son Verecek!!
Bunlar KAÇMAZ!

8. Otomobillerin altın çağı 20. yüzyıl ile başladı.

20. yüzyıl otomobiller için altın çağ olma niteliğine sahip. Özellikle 2. Dünya savaşı sonrasında otomobil sektörü zirvelere çıktı ve tüm dünyaya yayıldı. Günümüzde neredeyse bildiğimiz tüm otomobil devleri bu çağda isim yapmıştır.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda

Sources


Article information

Author: Michael Bonilla MD

Last Updated: 1702037041

Views: 986

Rating: 4.2 / 5 (51 voted)

Reviews: 96% of readers found this page helpful

Author information

Name: Michael Bonilla MD

Birthday: 2006-03-20

Address: 58339 Jackson Radial Suite 658, South Justin, CA 57571

Phone: +4341101772150413

Job: Biotechnologist

Hobby: Skydiving, Playing Guitar, Snowboarding, Stamp Collecting, Painting, Singing, Cooking

Introduction: My name is Michael Bonilla MD, I am a rich, valuable, sincere, receptive, artistic, persistent, Open person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.