header banner
Default

Resultat: Bitcoin-gevinster er ikke skattepligtige


Table of Contents

  Skatterådet har netop truffet afgørelse om, at gevinster fra den digitale valuta bitcoin ikke skal beskattes.

  Skatterådet har tirsdag eftermiddag skabt klarhed om, hvordan man skal betragte den virtuelle møntfod bitcoin med skattemæssige briller.

  Rådet har afgjort, at man ikke skal betale skat, hvis man opnår en gevinst ved at købe eller sælge den virtuelle valuta.

  - Hvis man konstaterer en gevinst på sine bitcoins er den skattefri. Ligesom at man sælger et maleri, og man tjener på det, er det skattefrit, siger formand for Skatterådet, Hanne Søgaard Hansen og fortsætter:

  - Bitcoins er ikke erhvervsmæssigt begrundet i en virksomhed. Det betyder, at man betragter bitcoins som et privat aktiv.

  Dermed skal man ikke angive sin bitcoin-gevinst i sin selvangivelse hos Skat. Omvendt er man ikke berettiget til et fradrag, hvis man taber penge på et salg af sine bitcoins.

  Det er efter en anmodning fra en borger eller en virksomhed, at Skatterådet har truffet den bindende afgørelse.

  I Norge er man gået den anden vej. Her har man besluttet, at man skal betale skat af sine bitcoins, hvis man køber valutaen og senere sælger den til en højere pris.

  Formanden for Skatterådet slår dog fast, at der sagtens kan være tale om andre situationer, hvor der vil være tale om at gevinsterne vil være skattepligtige

  - Hvis man handler med bitcoins, kunne man forestille sig, at der er en anden skattemæssig situation, siger Hanne Søgaard Hansen.

  Skatterådet har ikke taget stilling til dette spørgsmål under mødet.

  Den fire år gamle møntfod kan købes og sælges på en række internetbørser - både som spekulationsobjekt og som handelsvaluta. Valutaen er decentral, hvilket vil sige, at der ikke er nogen banker eller organisationer, der bestemmer over den.

  Der er få butikker og webshops i Danmark, som har taget den digitale valuta til sig.

  Sources


  Article information

  Author: Amy Malone MD

  Last Updated: 1697874482

  Views: 768

  Rating: 4.5 / 5 (87 voted)

  Reviews: 96% of readers found this page helpful

  Author information

  Name: Amy Malone MD

  Birthday: 1998-02-15

  Address: 598 Tammy Expressway Apt. 843, Lake Michaelmouth, AK 56503

  Phone: +4155741262297537

  Job: Phlebotomist

  Hobby: Orienteering, Golf, Animation, Scuba Diving, Photography, Tea Brewing, Baking

  Introduction: My name is Amy Malone MD, I am a enterprising, brilliant, venturesome, priceless, bold, skilled, treasured person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.